Våra produkter

Vårt sätt att tänka kring människan och naturen 

Vi människor är en del av naturen, på samma sätt som alla djur och plantor, allt som lever och växer.

För att naturen – vi – ska fortsätta andas, växa och må bra behöver vi leva i samklang med varandra. Inte ta mera än vi behöver och ge tillbaka till naturen.

Den teknologiska utvecklingen är snabb och många innovationer är goda. Men man ser också att mycket av det vi människor gör utarmar och skadar naturen – och i förlängningen oss själva. Som en motreaktion mot dagens, ofta, hektiska tempo kan man se att allt flera människor söker sig till naturen – till havet, till skogen, till lugnet.

Naturliga produkter har också blivit allt vanligare inom skönhetsbranschen och flera producenter erbjuder hållbara produkter som stöder både natur och de som väljer att använda produkterna.

I Thailand är utbudet på välgörande örter stort. Det är örter med egenskaper som uppskattas globalt. Utgående från en genuin förståelse på både  ingredienser och de behov huden har under olika perioder i livet finns nu framtaget produkter innehållande thailändska plantor, grönsaker och örter.

Den hudvårds serie, Marzia Clinic, vi använder och erbjuder våra kunder är ekologisk och produkterna framtagna på ett sätt som stöder de värderingar Ammata Spa står för.

Marzia Clinic – Italian Professional Beauty Care